About me

posted on 17 Dec 2007 21:32 by homosapiens

 MY PR
OFILE


ชื่อ : ปิยะพร     เขื่อนแก้ว

ชื่อเล่น :  แป้ง
นามแฝง : HOMO(sap)IENS , Halcyon
เกิด :  25 พฤศจิกายน 2534
อายุ :  20 ปี
ภูมิลำเนา :  ลำปาง
สถานศึกษา :  มนุษย์ญี่ปุ่น มช.

สิ่งที่อยากทำที่สุด 

           •   พึ่งตัวเองให้ได้มากที่สุด
           •   ไปที่ที่อยากไป (เมืองนอก)
          
สิ่งที่ทำแล้วมีความสุข

           •  วาดรูปไปตามอารมณ์
           •  อ่านหนังสือดีๆสักเล่ม
           •  ฟังเพลงเพราะๆ
           •  บันทึกเหตุการณ์ประทับใจ
           •  นั่งมองความเป็นไปของคนรอบข้าง
           •  เที่ยวด้วยตนเอง


สิ่งที่อยากจะบอก . . .

    "  I    EXTEEN "

           

        

 

 


Contact Me :

yesmadebyme@gmail.com

http://www.facebook.com/pangea.allland

_________________________________________